dwnew1.png, 8500,0kB bl.png, 1000,0kB ezdravie.jpg, 1000,0kB Úvodná stránka Internetový obchod (e-shop) Pripojenie k internetu Mate problem kontaktujte nás

aktualizácia:01.05.2020

 

Ambulancia

PEHAcom soft s.r.o. Stropkov Vám ponúka kompletné programové vybavenie pre vedenie vašej privátnej ambulancie. Program AMBULANCIA-S (WIN) umožňuje kompletné vedenie lekárskej dokumentácie, až po spracovanie dávok pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu. Systém pracuje v prostredí Windows XP,VISTA,W7,W8 a aj v najnovšom OS W10 64 bit. Samozrejmosťou je práca v sieti s prepojením lekár a sestra.

Program AMBULANCIA-S (WIN) je určený pre špecialistov, praktických lekárov, pediatrov a gynekológov. Mimo štandardných funkcii umožňuje:

 • vedenie lekárskej dokumentácie pre dve ambulancie v jednej inštalácii
 • jednoduché a rýchle ovládanie
 • tlač receptov vrátane sledovania preskripcie za jednotlivé časové obdobia podľa zdravotných poisťovní
 • široký výber tlačív používaný v lekárskej praxi
 • objednávací systém pacientov
 • JPP
 • očkovací program pre pediatrov
 • stále aktuálny cenník liekov a zdrav. pomôcok
 • tlač príjmových dokladov + evidencia priamych platieb od pacientov
 • možnosť výberu náhradného lieku podľa účinnej látky a NGN skupiny
 • vykazovanie dispenzarizovaných pacientov
 • možnosť kontrolovať interakcie a kontraindikácie medzi predpísanými liekmi
 • dávka 515 a 535 pre UDZS - na kontrolu pacientov (poisťovňa, rodné číslo)
 • prepojenie na EKG SEIVA
 • rôzne štatistiky
 • servis do 24 hod.
 • Prepojenie s liekovým informačným systémom AESCULAP

Program na základe odoziev od našich klientov neustále rozvíjame a aktuálne prispôsobujeme zmenám príslušnej legislatívy, tiež zabezpečujeme pravidelnú aktualizáciu číselníkov a ďalší potrebný servis. V prípade Vášho záujmu Vám do programu AMBULANCIA-S prevedieme údaje z programu, v ktorom už pracujete.

DEMOVERZIU programu na odskúšanie zašleme zdarma.

Náhľad

ambn1.png, 90kB ambn2.png, 78kB ambn3.png, 197kB

aktualizácia:01.01.2016

aktualizácia:01.07.2016

aktualizácia:01.01.2017

vzdialena sprava

Všetky práva vyhradené (c) Zákaz kopírovania akýchkoľvek vecí !
Design a code by: Jozef Babinský